Menu Close

Studenti apgūst medijpratību modernā studiju kursā

Lai jauniešiem būtu iespēja apgūt jaunākās tendences medijpratībā un kritiskajā domāšanā, studiju kursā Medijpratība, kas tiek realizēts gan latviešu, gan angļu plūsmā, iekļauti ne tikai aktuālākie nozares aspekti, bet arī praktiski uzdevumi un piemēri (case study).
Izprotot digitālās vides un globālo procesu izmaiņas, studiju kurss Medijpratība Biznesa augstskola Turība Komunikācijas virziena studijās ticis iekļauts vienmēr, tomēr šajā studiju gadā, ņemot vērā faktu, ka Biznesa augstskola Turība Komunikācijas virziens kļuvis par Amerikas izglītības un globālās attīstības organizācijas IREX partneri medijpratības veicināšanā, tas modernizēts. Turklāt, minēto studiju kursu ar 2022./2023.studiju gadu vada medijpratības, žurnālistikas, pedagoģijas un pētniecības eksperte, portāla “Delfi Plus” redaktore Vita Dreijere.
Lai studiju process atbilstu projekta augstajām izglītības līmeņa, satura un norises prasībām un jaunākajām medijpratības tendencēm, projekta akadēmiskā vadītāja, Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas virziena prodekāne Jana Bunkus un Biznesa augstskolas Turība Projekta daļas vadītāja Kristīne Tihanova 2022.gada pavasarī piedalījās IREX organizētajās apmācībās.
Studiju kurss Medijpratība Komunikācijas virziena studentiem tagad apgūstams 4 kredītpunktu apjomā (līdzšinējo 2 kredītpunktu vietā), turklāt kā izvēles studiju kurss tas tagad pieejams arī citu fakultāšu studentiem.