Menu Close

Šajā mājaslapā iegūsi praktiskas zināšanas par to, kas ir medijpratība, kritiskā domāšana, netiķete (uzvedība digitālajā vidē), viltus ziņas un daudz citas vērtīgas informācijas, kas apkopota viedokļrakstos, podkāstos, foto un video materiālos. 

Kāpēc tas šodien ir svarīgi? Ne visa informācija, kas ir pieejama publiskajā vidē, ir patiesa. Ne viss, ko lasām, redzam foto un pat video, atbilst realitātei. Tieši tāpēc ir nepieciešama medijpratība – spēja analizēt publiskajā vidē pieejamo informāciju, lietot uzticamus medijus un pašiem veidot un publicēt patiesu informāciju, nevis tādu, kas balstīta uz pieņēmumiem un baumām. Tāpēc nepieciešama arī kritiskā domāšana.